تومورهای مغزی با چاپ 3D

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دانشمندان برای اولین بار یک تکنیک چاپ 3D را بر روی سلول های تومور مغزی توسعه داده اند
منبع: DIGITALTRENDS

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید