مسموم کردن حافظه‎ی کلیپ‎بورد در Mac

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
مسمومیت کلیپ‎بورد، موضوعی که در آن یک وب‎گاه آنچه‎ که فکر می‎کنید در حافظه‎ی کلیپ‎بورد وجود دارد را با چیز دیگری جایگزین می‎کند.هرچند شاید در نگاه اول فکر کنید که این موضوع پیش‎پا افتاده و ناچیزی است، ولی مسئله‎ای است که پیامدهای جدی در پی دارد.با وجود این مسئله و مشکل، احتمال این وجود دارد که کد مخربی روی سیستم قربانی اجرا شود. به عبارت دیگر ممکن است کد مخرب مهاجم بر روی سامانه‎ی شما بدون اینکه هیچ اطلاعی از آن داشته باشید، اجرا شود.هنگامی که کد مخرب بر روی سامانه‎ی قربانی اجرا شد، می‎تواند فرآیندهای دیگری را بارگیری و نصب کرده و در لحظه‎ای Mac شما pwned شود.(powend به عبارتی معادل همان owend است. یعنی مهاجم سامانه‎ی شما را صاحب شود.)
منبع: وب‌گاه اخبار امنیتی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید