D-Link خبر از ارتقای NMS خود داد.

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 23 تیر 94 ساعت: 05:00:33


D-View7از معماری “Server Probe” استفاده می کند که اجازه نظارت و کنترل شبکه های چند محلی را می دهد. مانند هر دستگاه مبتنی بر شبکه محلی دیگر، می توان از راه دور از طریق NATو فایروال های دیگر با آن کار کرد و به سیستم هایی که نمی توان به طور مستقیم با استفاده از SNMPبه آنها متصل شد،  سیستم را مدیریت کرد. زمانی که یک دستگاه برای مدیریت انتخاب می شود، کاوشگر های D-View7راهی برای اتصال به دستگاه ها پیدا می کنند و نتیجه را به سرور D-View7برمی گردانند.

b 550 0 16777215 00 images stories news dlink dview
علاوه بر پشتیبانی سوئیچ های D-Link و Access Point و  کنترل کننده ها، D-View7می تواند به عنوان یک دستگاه سوم عمل کند. D-View7می تواند درستی وضعیت دستگاه را چک کند، دستورات CLIرا صادر و نظارت و مدیریت استانداردی اجرا نماید.  قسمت جدید گرافیکی D-View7این اطلاعات را به یک روش راحت برای استفاده نمایش می دهد.
D-View7برای استفاده تا  25نود  و دو دستگاه رایگان است . برای شبکه های بزرگتر، گره ها و دستگاه های اضافی می توان با خرید مجوز ارتقا، به شبکه اضافه شوند که در واقع تا 100گره و 25 دستگاه  امکان افزایش دارند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید