عدم دسترسی به اب اشامیدنی در مریخ!

   
نام نویسنده:
 یکشنبه 20 تیر 95 ساعت: 11:30:00

آنگونه که به نظر میرسد امید کاوشگران برای پیدا کردن آب قابل دسترس و مایع بر روی مریخ با بد شانسی مواجه است. مطالعه جدیدی که صورت گرفته است وجود منابع آب بر روی سطح سیاره سرخ ار زیر سوال میبرد و این افشاگری کسانی را که به دنبال ساخت کلونی بر روی مریخ هستند مجبور به تمرکز بر روی قطبی این سیاره که یخ فراوانی در آن پیدا میشود، میکند.

آنگونه که به نظر میرسد امید کاوشگران برای پیدا کردن آب قابل دسترس و مایع بر روی مریخ با بد شانسی مواجه است. مطالعه جدیدی که صورت گرفته است وجود منابع آب بر روی سطح سیاره سرخ ار زیر سوال میبرد و این افشاگری کسانی را که به دنبال ساخت کلونی بر روی مریخ هستند مجبور به تمرکز بر روی قطبی این سیاره که یخ فراوانی در آن پیدا میشود، میکند.

به گزارش «تابناک» مساله در این جا است: اخیرا محققان رگه های سیاهی را بر روی سطح سیاره مریخ پیدا کرده اند که یتواند نشانه هایی از وجود آب جاری و مایع در مریخ باشد، اما هیچ ایده ای ندارند که این آب مایع از کجا شکل و نشات گرفته است.
مطالعه ای جدیدتر که در نشریه Journal of Geophysical Research منتشر شده هرگونه احتمال سرچشمه گرفتن این آب را از منابع یخ انباشته شده در زیر سطح مریخ یا آب های زیرزمینی رد میکند. این مطالعه جدید اشاره میکند یا به کلی پای آب در میان نیست و یا اگر آبی هم وجود دارد زمانی دور از جو سیاره بوده است.

پایان امیدها برای پیدا کردن آب آشامیدنی و مفید بر روی مریخ؟بدون تردید این شواهد جدید سرگیجه ای بزرگ را برای آینده کاوش ها در مریخ به وجود می آورد. «الیزابت دتریک» در این مورد مینویسد: موضوع وجود آب در مریخ برای آینده ماموریت های فضایی در این سیاره حیاتی است. اگر شیارها و رگه های سیاه ناشی شده از آب های زیر زمینی سطح مریخ باشد، فضانوردان و کاوشگران میتوانند به دنبال منابع زیرزمینی برای آینده ماموریت های خود در این سیاره باشند. اما اگر این رگه ها منشا متفاوتی داشته باشد موضوع آب جاری بر روی سیاره مریخ چندان به کار کاوشگران و محققان نخواهد آمد و منجر به پیچیده شدن سخت شدن طرح ماموریت های بعدی میشود. در این صورت محققان باید تمرکز خود را تنها معطوف به نواحی قطبی مریخ کنند و در این جا میتوانند منابع یخ زیر زمینی را با هزینه های زیاد برای ذوب کردن آنها پیدا کنند.

اما این نتیجه گیری ناشی از تجزیه و تحلیل های دقیق محققان از عکس های ماهواره ای بدست آمده از این رگه های سیاه است. این رگه ها در نزدیکی دره های مشرف به خط استوای مریخ یعنی مکانی است که به عقیده دانشمندان به حد کافی و برای جود آب مایع گرم است.

هنوز هم احتمال آن وجود دارد که آب مایع در عمق پوسته خارجی مریخ وجود داشته باشد اما محققان بر این باور هستند که در این صورت هم این آب به شدت نمکی و شور خواهد بود. به قدری شور که در واقع نمیتوان آن را نمک زدایی کرد و برای آینده ماموریت های مریخ فایده ای نخواهد داشت.

همچنین فرضیه ای دیگر بر این باور است که منشا این آب جو مریخ است که باز هم در آینده نیاز به تکنولوژی های بسیار پیشرفته و پر هزینه ای است تا دانشمندان بتوانند بهم قدار کافی و معین آب را از جو مریخ استحصال کنند.

از همه بد تر آن که حتی فرضیه ای وجود دارد مبنی بر این که این رگه ها و شیارهای سیاه اساسا به خاطر آب مایع به وجود نیامده اند. بر این اساس ممکن است ریزش های خاکی فصلی که با نام «جریان های خشک» شناخته میشوند منجر به ایجاد این شیارهای سیاه شده باشد. هرچند این فرضیه چندان مطمئن نیست اما هنوز احتمالی اندک برای آن وجود دارد.

این مسائل ناشی از آن است که همه تجزیه تحلیل ها مبتنی بر تصاویر ماهواره ای است. ممکن است هر چیز دیگری به غیر از آنچه ذکر شده منجر به پدید آمدن این رگه های سیاه شده باشدآب ÷آب

یا شاید آنکه واقعا آب جاری قابل استفاده آنها را پدید آورده باشد. در نتیجه آن چه اکنون نیاز است، دیدن شواهد از نزدیک میباشد و در آینده شاید یک کاوشگر مجهز برای حل این معما روانه مریخ شود.

منبع: تابناک

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید