آموزش کارآفرینی کودکان راه کاری برای توسعه اقتصادی فردا

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
با توجه به توسعه رقابت در سطح بین المللی و اینکه رقابت در سطح کشورها در حال افزایش می باشد دولت ها به سمت توسعه کارآفرینی در حرکت می باشد، یک مبحث بسیار بزرگ که چالشی برای دولت ها بوجود آورد است زمان آموزش کارآفرینی است و بهترین زمان این مهم زمانی است که شخصیت افراد در حال شکل گیری است. اگر در این دوره بشود آموزش های حرفه ای کارآفرینی به کودکان و نوجوانان آموزش داد اثر بخشی آن خیلی بالاتر از زمانی است که ما بخواهیم در سنین بالاتر اقدام به آموزش این دوره ها کنیم.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید