آموزش کارآفرینی کودکان راه کاری برای توسعه اقتصادی فردا

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 28 تیر 95 ساعت: 14:38:56

 در کشور ایران نیز مطابق با این موضوع و با توجه به افزایش سطح رقابت دانشکده هایی برای آموزش کارآفرینی در دانشگاهها ایجاد شده است لیکن اما برگزاری این دوره ها در سنین پایین تر تاکنون در ایران برگزار نشده است. در حالی که اگر این دوره در سنین پایین تر انجام بشود و با توجه به اینکه شکل گیری شخصیت افراد در سنین پایین شکل میگیرد و در صورتی که این آموزش های حرفه ای در  سنین پایین انجام شود قطعا تاثیر بسیار مهمی در زندگی شخصی و کاری افراد در آینده خواهد داشت. در این صورت اگر دولت ها آموزش های کارآفرینی که در سنین بالاتر برگزار می کنند به سمت آموزش در سنین کودکان و نوجوانان روی آورند و با توجه به این که در دنیا این آموزش ها در سنین 8 تا 16 سال برگزار می شود را توسعه دهند مطمئنا می توانند نتایج اثربخش تری در آینده دست یابند. به همین منظور موسسه مردم نهاد مدیران فردای پارس با همکاری نهادهای همکار در حال انجام یک پروژه تحقیقاتی به منظور تدوین متدولوژی بسیار کامل و جامع با استفاده از اساتید دانشگاه های ایرانی و بین المللی که در حوزه کارآفرینی کودکان فعال هستند در حال تدوین متدولوژی است که بتواند دوره های تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان برگزارنماید که امید می رود با توجه به اهداف موسسه  مدیران فردای پارس در آینده نزدیک بتوان تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی را با مفاهیم کسب و کار ، اخلاق اجتماعی ، رفتار کاری و مسئولیت های اجتماعی و سایر مباحثی که در کسب و کار نیاز است را آشنا نماید و والدین می توانند نتایج این آموزش ها را در سنین بالاتر مشاهده نمایند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید