آلمانی ها خودروهای خودکار را به جعبه سیاه مجهز می کنند !

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
با وجود این هنوز هم عامل انسانی باید پشت فرمان باشد !
منبع: engadget

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید