گزارشی از استارتاپ ویکند شیراز

   
نام نویسنده:
 جمعه 8 مرداد 95 ساعت: 22:00:00

به گزارش خبرنگار فیسیت با آقای قصر فخری برگزار کننده پنجمین استارتاپ ویکند شیراز

 استارتاپ چیست و سابقه آن در ایران و شیراز به چه سالی برمی گردد؟

استارتاپ به معنای کسب وکار نو پا است و استارتاپ ویکند یک رویداد است که به افراد کمک میکند تا بتوانند استارتاپ را راه اندازی کنند.

اولین رویداد استارتاپ ویکند در ایران به سال 91 و در شیراز به سال 92 بر می گردد.که اکنون پنجمین استارتاپ ویکنددر شیرار در حال برگزاری می باشد.

در اردو های استارتاپ ویکند چه می کنند؟

استارتاپ ویکند از ابتدا تا انتهای یک ایده را در بر می گیرد. اردو های استارتاپ ویکند شامل آموزش های به شرح ذیل است :

  •  پرورش ایده
  • جذب سرمایه گذار برای حمایت از ایده
  • بیان ایده برای سرمایه گذار به صورت کارآمد و مفید
  • ارزیابی  (validate) ایده 
  • محاسبه میزان سرمایه برای اجرای  ایده

آیا شرکت هایی وجود دارند که از این رویدادها استفاده کرده باشند؟

در دوره های مختلف استارتاپ ویکند بسیاری از افراد توانسته اند کار و بنیان گذاری برای ایده خود پیدا کنند و هم چنین بسیاری از شرکت ها توانسته اند نیروهای کارآمد پیدا کنند.

از اولین دوره استارتاپ که 3 رویداد را در پی داشت 2 رویداد سرمایه گذاری شد و به فعالیت پرداختند.

پیشنهاد آقای قصرفخری به افرادی که دارای ایده هایی هستند؟

مهم ترین قسمت در استارتاپ validateکردن ایده ها است. که پیشنهاد آقای قصر فخری به تمام افراد دارای ایده این است که ابتدا در مورد ایده با افراد مختلف و با تجربه صحبت کنند یا اینکه افراد می توانند از  mentorهایی که در رویداد هستند کمک بگیرند تا بتوانند ایده های خود را به ثمر برسانند.

 

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید