گزارش تصویری از استارتاپ ویکند شیراز

   
نام نویسنده:

محل برگزاری پنجمین استارتاپ ویکند شیراز

داورها در حال پرزنت شدن

جمعیت استارتاپی های حاضر در مجلس

مهندس داوود رضایی منش و تیم باربر در استارتاپ ویکند شیراز

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید