معرفی نخستین Snappy Open House Ubuntu

   
نام نویسنده:
 یکشنبه 4 مرداد 94 ساعت: 04:38:43


بنابراین، به گزراش امروز ،  تیم اجرائی Ubuntoموفق به معرفی اولین Snappy Open Houseمی باشد و اطلاعاتی  در مورد اولین نمونه برای طرح های ارزیابی همگرایی  به همراه  سایت جدیدی برای برنامه های هسته ای Ubuntu Touchرا هفته آینده عرضه می نماید.
تیم اجرائی Ubuntuموفق گردید به آزمونهای برنامه های جدید Noteبرای Ubuntu Touchخاتمه دهد  و عرضه کننده ی ویژگی های بسیار عالی از جمله:  ادغام هادوپ ( Hadoop) ،  نمایش توضیحات و نکات مهم و نمایشگر جستجوی پیشرفته می باشد.برنامه های Noteبعد از بروز رسانی OTA5بر روی Ubuntu Touchاعمال می شوند.
علاوه بر اینها، کارهای بسیاری انجام گرفته تا نرم افزار Sambaرا در File Managerموجود در سیستم عامل تلفن همراه Ubuntu Touchپشتیبانی نمایند.
در نهایت اشاره به یک سری پیشرفتها در رابطه با توسعه ی Ubuntu Touchحائز اهمیت می باشد. از قبیل: خودآموزهای Go Scope، صفحه ی تخت Snappy، صفحه ی بروز رسانی شده ی  "Installing Ubuntu"، ادغام اسناد و مدارک Snappyبه وب سایت پیشرفته تر، اسناد و مدارک Scopes QAو تجهیزات داشبورد ترجمه می باشد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید