رباتی که با قلم انسانی نقاشی می کند!

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 9 شهریور 95 ساعت: 16:45:00

به گزارش روزیاتو، بخشی از این ویدئو همانند بازسازی فیلم Modern Times چاپلین بوده و تصویری از آینده پادآرمانی ما را به تصویر می کشد. در این فیلم می بینید که Ilic به همراه یک ربات صنعتی روی یک بوم بزرگ در حال نقاشی کردن است. بر اساس اظهارات وی، پروژه  DI-2K4 در واقع وسیله ای برای بیان و نمایش انبوه تولیدات صنعتی و وابستگی زیاد بشر به ماشین ها است.

او همچنین گفته: «تحول آثار هنری در نقطه ای ایجاد شده که فعالیت های انسان و ماشین یکدیگر را قطع می کنند. در نتیجه چنین تعاملی، بدون شک به وجود کالبد انسانی نیز نیاز است و بدون مشارکت بشر، دستگاه قادر به انجام کارهای خود نخواهد بود.»

هنرمند یاد شده در مورد سایبورگ ها و نقششان در پروسه های هنری و اجتماعی نیز سخن گفته و توضیح می دهد که چگونه تمامی اعضای بدن خود را در اختیار دستگاه برنامه ریزی شده قرار داده تا یک شبه-سایبورگی تولید نماید که توان کنترل نقاشی های خود را دارد.

این دستگاه احتمال خطا نیز دارد و از این رو Ilic بدن خود را در معرض خطر بزرگی قرار داده است. در ادامه ویدئوی موردبحث را می توانید مشاهده نمایید.

 

منبع: rooziato

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید