NVIDIAروی دو کارت مبتنی برHBM2 کار می کند، آیا یکی از آن ها GeForce GTX 1080است؟

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 5 مرداد 94 ساعت: 04:50:13


اولین GPUاز پشته های 8-Hiاستفاده می کند، در حالی که دیگری از پشته های 4-Hiاستفاده خواهد کرد که هردو دارای معماری پاسکالی هستند ، پردازنده 16nm، یک گذرگاه حافظه 4096-bitو HBM2می باشند. نوع 4-Hiاز GPUدر 1GHzتنظیم می شود، که در نهایت به عنوان یک GeForce GPUمشتری محور بدل خواهد شد. ( اگر NVIDIAبه همین نحوه نام گذاری ادامه دهد، در نهایت این محصول GeForce GTX 1080نام گذاری می شود) در حالی که نوع دوم دارای چهار پشته HBM2خر کدام 1GHzبا 8-Hiمی باشد.
برای کسانی که نمی دانند، x-Hi ( xنشان گر 4و 8می باشد) نشانگر تراشه های بدون پوششDRAMپشته شده است، پس ما باید انتظار  GPU  GP100 GPUبا پشته های HBM2 8-Hiداشته باشیم، در حالی که HBM2 4-Hiنسل بعدی کارت GeForceخواهد بود که  انتظار می رود در سال 2016به بازار عرضه شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید