یک ایرانی روبات پیش‌بینی‌کننده اتفاق‌های آینده ساخت!

   
نام نویسنده:
 پنجشنبه 11 شهریور 95 ساعت: 11:30:00

به گزارش شبکه مگ، این برنامه رایانه‌ای توسعه یافته، درباره ویژگی‌های فیزیکی یک صحنه با استفاده از یادگیری ماشینی و همچنین مدل‌سازی سه‌بعدی نسبت به رفتار اجسام نتیجه گیری می‌کند. به گفته تیم تحقیقاتی، این فناوری توسعه یافته بدون نقص نیست اما در بیشتر موارد یک نتیجه گیری منطقی از پیش بینی رفتار اجسام را در بر دارد.برای مثال زمانی که یک منگنه روی میز قرار دارد، این برنامه قادر به پیش‌بینی در مورد لیز خوردن آن از روی میز و سپس افتادن ناگهانی منگنه روی زمین را دارد. به گزارش مهر، این برنامه رایانه‌ای با دیدن میز عسلی و مبل این پیش‌بینی را انجام می دهد که در صورت حرکت دادن میز بر روی زمین می توان آن را نزدیک به مبل کرد. روزبه متقی در این باره می‌گوید: «هدف از توسعه این برنامه رایانه‌ای، استنباط از هر چیزی با توجه به تصویری است که دیده می‌شود.»

منبع: shabakeh-mag

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید