تمامی ساعت های هوشمند دارای حفره های امنیتی هستند

   
نام نویسنده:
 دوشنبه 5 مرداد 94 ساعت: 19:08:38


مشکل مشترک دیگری که میان این ساعت ها به چشم می خورد، عدم وجود ساز و کاری برای خاموش نمودن دستی این ساعت هاست. اگر شخصی ساعت شما را دزدیده باشد می تواند وارد آن شده و چون این ساعت به اطلاعاتی مانند اطلاعات تماس، ایمیل ها و تماس های تلفنی شما دسترسی دارد، بتواند به این اطلاعات دست پیدا کند. نیمی از ساعت ها امکان استفاده از کلمه عبور را ندارند. میسلر معتقد است که دلیل چنین رخ داد هایی اشتباهاتی است که در بیست سال اخیر تکرار می شوند و آن تغییر پلتفرم به جای توجه به جزییات است.
علاوه بر این مسایل امنیتی، ساعت های هوشمند برای کاربرانشان امکان رفتار هایی نامناسب و گاهاً بد خواهانه را فراهم می آورند. به عنوان مثال به کمک ساعت های هوشمند، ذخیره ی یک مکالمه و یا گرفتن تصاویر از اسلاید ها و استفاده از این داده ها در خارج از سازمان های بزرگ بدون اینکه شخص خاطی جلب توجه کند، بسیار ساده می شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید