کتاب ها را باز نکرده بخوانید!!

   
نام نویسنده:
 یکشنبه 21 شهریور 95 ساعت: 11:15:00

 به گزارش راسخون ، در مطالعاتی که به تازگی انجام شده، با استفاده از این اشعه این تیم موفق شده که متنی که در زیر 9 برگ کاغذ وجود دارد را تشخیص داده وبخواند.

امواج تراهرتز دسته ایی از تمواج الکترومغناطیسی هستند که مابین امواج کوتاه و نور ماورای قرمز قرار دارند. گرچه انواع دیگر امواج از جمله اشعخ ایکس هم می توانند به سطح نفوذ کنند، این تیم از امواج تراهرتز استفاده کرده استزیرا قابلیت تشخیص جوهر و کاغذ سفید را دارد ولی اشعه ایکس فاقد این قابلیت است. مواد شیمیایی مختلف می توانند فرکانس های مختلفی از تراهرتز را در درجه های مختلف و بر اساس مواد شیمیایی به کار رفته در جوهر و کاغذ جذب کنند که یک خاصیت منحصر به فرد محسوب می شود.

دوربین تراهرتز می تواند امواج را به صورت انفجاری تولید کند. این امواج مجددا، به دوربین برگشت داده شده و توسط سنسورهای کوچکی که روی آن قرار دارند گرفته می شوند. پس از تابش اشعه به سنسورها، این اشعه آنالیز می گردد و با استفاده از تفاوت میان زمان انتشار و زمانی که در طی آن اشعه مجدداً، به دوربین برمی گردد، می تواند فاصله هر صفحه از کتاب را مشخص کند. با استفاده از برگشت این امواج تصویر حروف و کلمات برروی دستگاه مشخص می گردد و می توان آن را به راحتی خواند.

دستگاه های فعلی می توانند تا ضخامت 9 صفحه را بخوانند. برای تعداد صفحات بیشتر، انعکاس انرژی سیگنال کم خواهد بود. امید است که در آینده با پیشرفت این تکنولوژی بتوان کتاب های قدیمی را که در معرض خطر تخریب و پوسیدگی هستند را فقط با یک نگاه بر روی جلد آن مطالعه کرد.

منبع: راسخون

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید