گوگل به دنبال خرید توییتر !

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
هنوز هیچ معامله ای صورت نگرفته است با وجود این در آینده نزدیک قراردادهایی بین دو طرف بسته می شود !

توییتر در طول چند ماه گذشته در معرض انتقادهای مختلفی قرار گرفته است . این شبکه اجتماعی در حال حاضر با رشدی آهسته ، سودی در حال کاهش و واکنش هایی منفی از طرف کاربران همراه می باشد از این رو برخی به این فکر افتاده اند که شاید یک شرکت بزرگ تر بتواند سکان مدیریت را به دست بگیرید و برخی از این مشکلات را برطرف سازد . 

خبرهای منتشر شده از طرف خبرگزاری CNBC از این امر حکایت می کنند که شرکت هایی نظیر گوگل ، سلس فورس ( Salesforce ) و چند شرکت بزرگ دیگر به قصد خریدبا این شبکه بزرگ اجتماعی وارد مذاکره شده اند . این خبرها باعث شده اند که ارزش سهامبه طور ناگهانی 20 درصد افزایش یابد و همچنان بیشتر شود .

 CBNC گفته است که به دنبال این رویداداز طرف شرکت های مختلفی پیشنهادات جالبی را دریافت کرده اما هنوز هیچ قراردادی بین این شبکه اجتماعی و یک طرف دیگر بسته نشده است .

گوگل نیز تا به حال برای دفعات متعددی تلاش کرده کهرا بخرد اما هنوز موفق نشده است ؛ این شرکت بزرگ سرمایه کافی را برای انجام این کار و ارتقاء وضعیت تیمدر اختیار دارد . سلس فورس نیز به دلیل فروش و ساخت ابزارهای CRM و تبحرش در زمینه پردازش سیستم هایمشهور می باشد ؛ این شرکت هم توان مالی بالایی دارد و می تواند دوران طلاییرا در صنعت شبکه های اجتماعی به آن باز گرداند و علاوه بر این در ارائه خدمات حرفه ای سیستم هایبه یک مهره معتبر میدان تبدیل نماید .

منابع خبری معتقدند که خریداران بیشتر به دلیل اطلاعاتخواستار خرید آنند تا موقعیت این شرکت به عنوان یک منبع رسانه ای که البته خبر خوبی برای کاربران محسوب نمی شود با وجود این حقیقتی که باید به آن اعتراف کرد این است که امروزه کاربران منبع اصلی درآمد شبکه های اجتماعی محسوب می شوند .  

منبع: engadget

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید