مایکروسافت اسکایپ را با قابلیت های جدید 10 iOS به روز رسانی می کند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اسکایپ جدید در راه است، اینبار با قابلیت های iOS 10

شاید در چند سال گذشته باور کردن این موضوع که بتوان مایکروسافت،وiOS  را در یک خبر قرار داد غیر ممکن به نظر می رسید، اما حال دیگر اینگونه نیست. به نظر می رسد کهاپلیکیشن پیام رسان خود را به روز رسانی کرده است و آن را با بسیاری از قابلیت های 10  iOS اما در محیطادغام کرده است. 
با اضافه شدنکیت تماس با دوستان دربسیار ساده تر شده است. قابلیت های جدید به کاربران اجازه می دهد تا نام شخصی که می خواهند با آن تماس بگیرند را بگویند.از شما می خواهد که تایید کنید که مخاطب مورد نظر یافت شده یا خیر، سپس تماس را برقرار می کند. 
مایکروسافت همچنین تایید کرد که قابلیتکیت را دربرای تجارت خود نیز در تاریخ اکتبر اضافه می کند، اما تاریخ دقیق آن هنوز معلوم نیست. 
قابلیت های اضافه شده دیگر در مخاطبیناست، که حال در خود دستگاه iOS ذخیره می شوند. ادغام مخاطبیندر iOS تماس های ویدئویی، تماس های صوتی یا حتی پیام های کوتاه را ساده تر می کند چرا که دیگر نیازی به باز کردن خود اپلیکیشن نیست. 


همچنین توسعه دهندگان این اپلیکیشن گفته اند که از آنجایی کهاز کالکیت در 10 iOS بهره می برد، حال همه تماس هایمانند تماس های معمولی دیده می شوند، همچنین شما می توانید با انتخاب یکی از آن ها ، پاسخ دادنیا تماس های معمولی از قابلیت های iOS استفاده کنید. 
درست مانند قابلیتکیت، قابلیت کال کیت نیز بهبرای تجارت روی دستگاه های iOS اضافه می شود. 
طبیعتا، برای استفاده از همه قابلیت های جدیدی کهاعلام کرد، باید آخرین نسخهبرای iOS را از طریق اپ استور دانلود کنید. 

 

منبع: phonearena

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید