نکاتی راجع به ردیاب های پوشیدنی تناسب اندام

   
نام نویسنده:
 جمعه 16 مهر 95 ساعت: 12:55:00

تحقیقاتی که در سال 2010 و سال 2014 صورت گرفت شامل 471 شرکت کننده  بود که به دو گروه تقسیم شدند.

فعالیت های بدنی گروه اول به صورت دستی و گروه دوم به صورت اتوماتیک و بوسیله ی ردیاب های پوشیدنی تناسب اندام به ثبت رسید.

شرکت کنندگانی که به طور کامل به مدت 2 سال در این تحقیقات شرکت کردند در ابتدا شروع به استفاده از رژیم غذایی کم کالری کردند و توسط محققان در دانشگاه فعالیت بدنی پتزبورک و مرکز مدیریت وزن، برای حفظ سبک زندگیشان تشویق شدند.

نتایج بدست آمده از این تحقیقات تعجب آور بود !

گروهی که از ردیاب تناسب اندام استفاده کردند، نسبت به گروه اول به هدفشان که کاهش وزن بود نرسیدند.
 
این تحقیقات میان بزرگسالان جوان با BMI ( شاخص توده ی بدنی ) بین 25 و کمتر از 40 ، با تبدیل دستگاه تکنولوژی پوشیدنی به تداخل رفتاری استاندارد صورت گرفت و منجر به کاهش وزن کمتر از 24 ماه شد که این دستگاه نمی تواند نسبت به رفتارهای استاندارد روش های بهتری را ارائه دهد.

ردیاب های پوشیدنی تناسب اندام، فعالیت های مختلفی از قبیل راه رفتن و وارد کردن جزئیات برای دیدن دوباره ی شرکت کنندگان را نشان میدهند. این یک توضیح احتمالی برای نتایجی است که دقیقا می بینید چگونه فعال هستید.


ردیاب های پوشیدنی تناسب اندام در حالیکه فعالیت کردن را تشویق میکند، ممکن است باعث افزایش کالری اضافی در شرکت کننده ویک رژیم غذایی بد شود.

تحقیقات به fitbit  که یکی از زیر مجموعه های ردیاب های پوشیدنی تناسب اندام بود، رسید.
ما درباره ی دستگاه fitbit  و یافته های خاص از آن، نمیتوانیم صحبت کنیم اما بعنوان یک حمایت کننده، ما از نتیجه های مثبت کاربران از سطح fitbit  که مشاهده کرده اند مطمئن هستیم !

ردیاب های تناسب اندام در مطالعات گسترده تری استفاده میشوند !

Fitbit همچنین اضاف کرد که دستگاه های آن به طور متداول در بالای 200 مطالعه، مورد استفاده قرار می گیرد و میزان گسترده ای از نتایج آن ها، شامل فعالیت های بدنی، رفتارهای شیوه زندگی و ... است .
و در آخر، هر دو گروه پیشرفت های مهمی در ترکیب بدن، تناسب اندام، فعالیت بدنی و رژیم غذایی داشتند !

 

منبع: readwrite

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید