ابزار جدید گوگل برای محاسبه هزینه و ذخیره انرژی خورشیدی

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
گوگل ابزار جدیدی را ارائه کرده است که افراد از طریق آن می توانند میزان ذخیره انرژی را با استفاده از نصب دستگاه های خورشیدی بر پشت بام خود، محاسبه کنند.با پروژه Sunroof، گوگل ادعا می کند که می تواند با استفاده از داده های گسترده و محاسبه منابع، بهترین برنامه خورشیدی را برای صاحبخانه و یا اجاره کننده مشخص کند.


پروژه Sunroof آدرس خانه شما را از طریق نقشه گوگل پیدا کرده و سپس با استفاده از داده های مربوط به قیمت وسایل انرژی خورشیدی، قیمت لوازم مورد نیاز خانه برای انرژی خورشیدی را همراه با میزان انرژی ذخیره شده، به دست می آورد.
این سرویس گوگل نیز می تواند میزان نور خورشیدی را که در یک سال بر روی پشت بام می تابد با استفاده از نقشه ها، عکس ها،  مدل سه بعدی پشت بام و میزان سایه درختان و ساختمان ها را  به دست آورد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید