مانیتور فوق عریض تولید شرکت Acerدر راس قرار می‌گیرد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
این مانیتورهای گران، با نسبت طول به عرض 21/9 تولید شده‌اند؛ به این معنی که عرض این مانیتور جدید بیش از سه برابر طول آن است. این در حالی است که یک مانیتور معمولی و رایج معمولاً نسبت طول به عرض 16/9 دارد، یعنی تقریباً دو برابر. همین موضوع باعث شده که این مانیتور در زمینه‌ی فعالیت‌هایی که به چند پنجره‌ی باز نیاز دارد، بسیار کارا باشد؛ به طور مثال میتوان در این زمینه به ویرایش ویدیو اشاره کرد

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید