پایگاه داده ی جدیدی از LinkedIn

پایگاه داده ی جدیدی از LinkedIn

پایگاه داده ی جدیدی ازLinkedInبرای نظارت بر نظارت کنندگان ان اس ای (    NSA)استفاده می کند.هر روزه مردم در حال تغییر چگونگی رفتار افسران پلیس هستند، این رفتار را مدیون قدرت تلفن های هوشمند مجهز به دوربین هستیم. هم اکنون گروه مدافع، Transparency Toolkit ، می خواهد شیوه ی رفتار وضعیت امنیت ملی را با استفاده از ابزار های تکنولوژی رایج دیگر، مثل گوگل و لینکد این تغییر دهد.


ممکن است جاسوسانی که فراداده ی تلفنی و فعالیت آنلاین ما را در انباره های عظیم داده در یوتا ذخیره می کنند، عجیب به نظر برسند. اما در پایان آن ناظران وضعیت حمایت شده، مردم هستند و مردم به کار و شغل احتیاج دارند. ترجیح می دهیم متخصصان اطلاعاتی را کارمندان ابدی دولت در نظر بگیریم. اما افراد زیادی هستند که به وسیله ی مقاطعه کاران دفاع خصوصی استخدام می شوند. به عنوان مثال Edward Snowden برای Booz Allen Hamilton کار می کرد، تمام فایل های بدست آورده را با روزنامه نگاران به اشتراک گذاشت.


آنچه اهمیت دارد رزومه است!
بنیان گذار Transparency Toolkit ، M.C. Grath ، در کنفرانس روز چهارشنبه ی ری پابلیکا در برلین چنین گفت: زمانی که به شغل احتیاج دارید، لازم است توانایی های خود را اعلان کنید، و در جامعه ی اطلاعاتی مهارت های ضروری توانایی هایی ازین قبیل هستند: متوقف کردن ارتباطات، استفاده از پایگاه داده ی نظارت و ابزار تجزیه و تحلیل  باور کنید یا نه، LinkedIn با افرادی پر شده است که توانایی های خود را در زمینه ی نظارت، شامل مهارت کار با برنامه های آژانس امنیت ملی مثل XKeyScore یا Dishfire، تبلیغ می کنند.
این ساخت رزومه ی آنلاین به Transparency Toolkit اجازه می دهد که پروفایل های عمومی LinkedIn را به دنبال کلمات کلیدی مرتبط با فعالیت ان اس ای جستجو کند و پس از آن، پایگاه داده ی عمومی با تمام این اطلاعات بسازد. با کسب اطلاعات از ICWatch این پایگاه داده شامل بیش از 27000 رزومه ی افراد مشغول به کار در جامعه ی اطلاعاتی است. (در زمان نوشتن این مقاله،ICWatchخاموش بود)
انتخاب کلمات کلیدی باید نسبتاً آسان می بودند، چراکه بسیاری از برنامه های نظارتی از طریق خبرهایی از طرفEdward Snowdenو سایرین شناخته شدند. اما جستجوها،Transparency Toolkit را به سمت کشف کلمات کلیدی مرتبط ناشناخته ی سابق هدایت می کند و در برخی موارد حتی می تواند معنی کلمات کلیدی جدید را هم استنتاج کند.
چرا این موضوع اهمیت دارد: Transparency Toolkitاستدلال می کند که جمع آوری این همه داده ی LinkedIn به عموم اجازه می دهد تا برنامه های نظارت گسترده و روند جستجو در جامعه ی اطلاعاتی را بهتر درک کنند. ICWatch یقیناً چنین کاری را با استفاده از آنچه McGrath آن را "وضعیت نظارت" می خواند انجام می دهد. به جای تکیه بر خبرکش ها و روزنامه نگاران، با بررسی LinkedInمی توان شیوه ی تحلیل فراداده ی ان اس ای را به کار گرفت تا ایده ای از آنچه نظارت کنندگان بررسی می کنند، بدست آورد. اما ICWatch اینگونه بحث را به پایان می رساند که جامعه ی اطلاعاتی در آینده باید اجرای قوانینی را اجباری کند که مردم را از لیست کردن برنامه های جاسوسی روی پروفایل LinkedIn خود باز دارد، و اینگونه از ادامه مذاکره جلوگیری می کند.


0 نظر درباره‌ی این پست نوشته شده است.

ثبت نظر