فناوری Software Defined Network SDN چیست ؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
در مقاله زیر سعی شده است بطور چکیده مفاهیم اولیه فناوری SDN ارائه شود تا خواننده با اصول اولیه و مفاهیم کلی فناوری SDN آشنا گردد. در مقالات بعدی تلاش بر این است بر اساس محصولات شرکت های اصلی ارائه کننده این فناوری، پیکر بندی و سناریوی اجرایی و کاربردی ارائه شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید