6 زبان برنامه نویسی اول و مخترعان آن ها

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دراین مطلب لیستی از اساتید برنامه نویسی که تغییراتی در دنیای زبان های برنامه نویسی و توسعه ی نرم افزار ایجاد کردند، ارایه شده است. در دنیای IT زبان های برنامه نویسی زیادی وجود دارد. برخی از آن ها منسوخ و قدیمی هستند و برخی بیش از یک دهه است که استفاده می شود. تنها تعداد کمی از آن ها تا به امروز زنده و در حال استفاده مانده اند. این زبان ها توسط نوابغ کامپیوتر توسعه داده شده اند. لیستی از 6 زبان برنامه نویسی که در راس قرار دارند و مخترعان آن ها آورده شده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید