چک 130 میلیون پوندی گوگل با سازمان مالیاتی انگلیس

چک 130 میلیون پوندی گوگل با سازمان مالیاتی انگلیس

به گزارش خبرآنلاین، پرونده مالیاتی گوگل در انگلیس از سال 2005 باز بود و سرانجام پس از گذشت چند سال مشاجره،بالاخره گوگل و اداره مالیات توافق کردند تا با پرداخت مبلغ 130 میلیون پوند این پرونده را مختومه کنند.

گوگل در کنار سایر کمپانی‌های بزرگ متهم به فرار مالیاتی در انگلیس بوده‌اند و با استفاده از ساختار چندملیتی مالیات با مرکزیت ایرلند توانسته‌اند مالیات کمتری بپردازند (به دلیل پایین بودن نرخ مالیات در ایرلند)

این سیستم مالیاتی به گوگل کمک کرد تا فقط 20.4 میلیون پوند مالیات در ازای 3.8 میلیارد پوند درآمد در سال 2013 به ثبت برساند که این موضوع باعث عصبانیت دولتی‌ها شد.

نکته بعدی قرار شده تا گوگل مالیات را بر اساس درآمد پرداخت کند و نه سود خالص و این موضوع می‌تواند گوگل و اداره مالیات را وارد چالشی جدید کند.

نگاه دیگران

نگاه دیگران

نگاه دیگران نگاهی است از دنیای گسترده صفحات گوناگون اینترنت که منتخبی از آن‌ها را در پایگاه خبری چهره و اخبار مشاهده میکنید.


0 نظر درباره‌ی این پست نوشته شده است.

ثبت نظر