اسکنر سیار مناسب برای کارهای کوچک: Fujitsu ScanSnap iX100

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
گوشی های هوشمند و تبلت ها به بازیگران تجارت¬های کوچک کمک کرده اند تا قدمهای بزرگی در راه بهره وری از سیستم موبایل بردارند، اما زمانی که پای کاغذ به میان می آید، آنها هم محدود می شوند. اگرچه می توان اسناد کاغذی را با استفاده از گوشی های هوشمند و یک نرم افزار مخصوص اسکن کرد ولی این فرآیند نیز مشکل و عکسهای اسکن شده بدون کیفیت و ناامیدکننده هستند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید