از روسیه همراه با MIPS : یک SOC، COM و یک کامپیوتر شخصیall-in-one

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
کمپانی روسی T-platforms یک کامپیوتر شخصی all-in-one که مبتنی بر تراشه های COM و SOC می باشد را عرضه کرده است که ویژگی های بسیار خوبی را برای کاربران فراهم کرده و توسط کمپانی Imagination Technologies نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید