شیرین کاری گوگل به مناسبت ورود موفق جونو به مدار مشتری!

شیرین کاری گوگل به مناسبت ورود موفق جونو به مدار مشتری!

بعد از آنکه امروز در اولین ساعات صبح کاوشگر بزرگ جونو ناسا توانست با موفقیت وارد مدار مشتری شود، گوگل نیز به بهترین روشی که میداند، این واقعه بزرگ را جشن گرفت: انتشار یک Google Doodle اختصاصی برای جونو و ناسا!

بعد از آنکه امروز در اولین ساعات صبح کاوشگر بزرگ جونو ناسا توانست با موفقیت وارد مدار مشتری شود، گوگل نیز به بهترین روشی که میداند، این واقعه بزرگ را جشن گرفت: انتشار یک Google Doodle اختصاصی برای جونو و ناسا!

به گزارش «تابناک» کاوشگر جونو بعد از پنج سال سفر فضایی اکنون با سلامت به مشتری رسیده است و ساعاتی قبل توانست با موفقیت وارد مدار مشتری شود تا فصل تازه ای از تحقیقات فضایی را پیش روی محققان قرار دهد.

اگر ابزارهای علمی و جمع آوری داده های این کاوشگر در شرایط مناسبی قرار داشته باشند از این پس باید منتظر دیدن تصاویر جذاب و شگفت انگیزی از بزرگترین سیاره منظومه شمسی باشیم که میتواند دریجه دید ما را در حوزه مطالعات فضایی به شدت گسترش دهد.

به همین مناسبت گوگل امروز اقدام به انتشار یک Google Doodle کرده است که ورود کاوشگر جونو به مدار مشتری را با چند اموجی زیبا و به همراه جشن و خوشحالی تیم جونو در ناسا نشان میدهد.

واقعیت نیز این است که این رویداد یک رویداد بزرگ برای تمامی بشریت تلقی میشود زیرا صرف نظر از اهمیت تحقیقات فضایی، اهمیت دیگر این ماجرا در این است که اکنون ما قادر به ساخت کاوشگرهایی هستیم که میتواند میلیون ها کیلومتر در فضا را به سلامت طی کرده و ناشناخته های جهان و کیهان را برای ما بازگو کنند.

نگاه دیگران

نگاه دیگران

نگاه دیگران نگاهی است از دنیای گسترده صفحات گوناگون اینترنت که منتخبی از آن‌ها را در پایگاه خبری چهره و اخبار مشاهده میکنید.


0 نظر درباره‌ی این پست نوشته شده است.

ثبت نظر