بررسی محصول

آیفون 12 مینی.jpg

آیفون 12 مینی، کوچکترین، باریکترین و سبکترین گوشی 5G دنیا، معرفی شد

شب گذشته و در جریان رویداد hi, speed، اپل از 4 گوشی آیفون 12 خود به عنوان ستاره‌های این رویداد، معرفی کرد. آیفون 12 مینی اما کوچکترین و سبک وزن‌ترین آیفون بود که البته سبک وزن‌ترین گوشی 5G دنیا هم به‌حساب می‌آید.