ترفندها و کاربردها

ایرانسل و همراه اول.jpg

نحوه غیرفعال کردن مصرف آزاد اینترنت در همراه اول و ایرانسل

با وجود تعرفه بالای اینترنت آزاد همراه، توصیه می‌کنیم که حتما مصرف آزاد را غیرفعال کنید. در این مطلب نحوه غیر فعال کردن مصرف آزاد اینترنت همراه اول و ایرانسل را به شما یاد می‌دهیم.