آموزش SQL، زبانی برای استفاده از پایگاه داده (بخش دوم- ایجاد پایگاه داده و جدول)

sql.jpg

در بخش اول آموزش زبان SQL با مفهوم کلی پایگاه داده، بانک اطلاعاتی رابطه‌ای و مفاهیم و تعریف‌های اولیه آشنا شدیم. در بخش دوم آموزش SQL قصد داریم روی سه جدول زیر کار کنیم. در مرحله اول باید پایگاه داده‌ و جداول آن را تعریف کنیم. با فیسیت همراه باشید تا مراحل ایجاد پایگاه داده و جداول از طریق SQL را به شما آموزش دهیم.

در بخش اول آموزش زبان SQL با مفهوم کلی پایگاه داده، بانک اطلاعاتی رابطه‌ای و مفاهیم و تعریف‌های اولیه آشنا شدیم. در بخش دوم آموزش SQL قصد داریم روی سه جدول زیر کار کنیم. در مرحله اول باید پایگاه داده‌ و جداول آن را تعریف کنیم. با فیسیت همراه باشید تا مراحل ایجاد پایگاه داده و جداول از طریق SQL را به شما آموزش دهیم.

جداول اصلی پایگاه داده آموزشی SQL

تا آخرین مرحله این سری آموزش SQL قصد داریم روی پایگاه داده‌ای به نام SuplyChain کار کنیم که حاوی جداول زیر است.

جدول S: در این جدول اطلاعات تولیدکنندگان قطعات قرار گرفته است که شامل شماره تهیه کننده (S_NUM) از نوع عدد صحیح، نام آن (S_NAME) از نوع رشته با حداکثر 20 کاراکتر و شهری (CITY) از نوع رشته با حداکثر 10 کاراکتر که در آن ساکن است، می‌شود. در این رابطه S_NUM کلید اصلی رابطه است. ضمنا هیچ یک از این سه فیلد نمی‌توانند خالی باشند.

S_NUM S_NAME CITY
S1 SN1 C2
S2 SN2 C3
S3 SN3 C1

جدول P: در این جدول اطلاعات قطعات قرار گرفته است که شامل شماره قطعه (P_NUM) از نوع عدد صحیح، نام قطعه (P_NAME) از نوع رشته با حداکثر 20 کاراکتر و شهر (CITY) از نوع رشته با حداکثر 10 کاراکتر می‌شود. در این رابطه P_NUM کلید اصلی رابطه است. ضمنا هیچ یک از این سه فیلد نمی‌توانند خالی باشند.

P_NUM P_NAME CITY
P1 PN1 C3
P2 PN2 C2
P3 PN3 C1
P4 PN4 C2

جدول SP: این جدول در واقع رابطه بین دو جدول S و P را مشخص می‌کند که شامل داده‌های شماره تهیه کننده (S_NUM)، شماره قطعه (P_NUM) و تعداد قطعه (QTY) عددی صحیح است. در این جدول هر دو فیلد S_NUM  و P_NUM با هم کلید اصلی رابطه هستند و هر یک به طور جداگانه کلید خارجی.

S_NUM P_NUM QTY
S1 P1 100
S1 P2 300
S1 P3 400
S1 PN4 200
S2 P1 100
S2 P4 600
S3 P2 300
S3 P3 200
S3 P4 200

جدول P P_NUM P_NAME CITY P1 PN1 C3 P2 PN2 C2 P3 PN3 C1 P4 PN4 C2

جدول PS S_NUM P_NUM QTY S1 P1 100 S1 P2 300 S1 P3 400 S1 P4 200 S2 P1 100 S2 P4 600 S3 P2 300 S3 P3 200 S3 P4 200

ایجاد بانک و جداول با دستور CREATE

اولین دستوری که در SQL بیاموزید، دستور CREATE است. با این دستور می‌توانید یک پایگاه داده را ایجاد کنید و جداول آن را ایجاد کنید.

1- دستور SQL ایجاد پایگاه داده

ایجاد پایگاه داده با استفاده از زبان SQL بسیار ساده است کافی است عبارت CREATE DATABASE را نوشته و جلو آن نام پایگاه داده‌ای که می‌خواهید ایجاد کنید را بنویسید. ضمنا فراموش نکنید که در پایان دستور از ; استفاده کنید.

CREATE DATABASE databaseName;

2- دستور SQL ایجاد جدول

داده‌ها و ارتباطات بین آن‌ها در پایگاه داده‌ی رابطه‌ای به صورت جدول نمایش داده می‌شود و کار اصلی شما برای ایجاد یک پایگاه داده، ایجاد جدول است. برای ایجاد جدول در SQL کافی است از دستور زیر استفاده کنید.

CREATE TABLE table_name ( feild1 datatype, feild2 datatype, feild3 datatype, ... primary Key(feild), Foreign key(feild) reference table_name2 );

عملی SQL را یاد بگیریم

تا به اینجا دستور ایجاد بانک و جدول را یاد گرفتیم. حالا می‌خواهیم با این دستورات، این بانک اطلاعاتی را با نام SuplyChain ایجاد کنیم و جدول‌هایش را بسازیم.

1- ایجاد بانک اطلاعاتی SuplyChain 

کافی است در دستور ایجاد بانک در قسمت بالا گفته شده، نام  SuplyChain را قرار دهید تا این بانک ایجاد شود:

Create Database SuplyChain;

2- ایجاد جدول S

ایجاد جدول S با SQL به صورت زیر است. در نظر داشته باشید که در تعریف جدول ذکر شده که هیچ یک از مقادیر مشخصات نباید نامعلوم باشد به همین دلیل در هر خصوصیت عبارت NOTNULL عنوان شده است. ضمنا کلید اصلی هم با عبارت Primary Key مشخص شده است.

Create Table S( S_NUM integer NOTNULL, S_NAME Varchar(20) NOTNULL, CITY Varchar(10) NOTNULL, Primary Key(S_NUM));

3- ایجاد جدول P

Create Table P( P_NUM integer NOTNULL, P_NAME Varchar(20) NOTNULL, CITY Varchar(10) NOTNULL, Primary Key(P_NUM) );

4- ایجاد جدول SP

نکته ایجاد این جدول، کلیدهای خارجی آن هستند که با دستور Foreign Key مشخص شده اند و با عبارت reference به جدول اصلی ارجاع داده شده‌اند.

Create Table SP( S_NUM integer, P_NUM integer, QTY integer, Primary Key (S_NUM ,P_NUM), Foreign Key (S_NUM) Reference S, Foreign Key (P_NUM) Reference P );

سایر بخش‌های آموزش SQL:

آموزش SQL، زبانی برای استفاده از پایگاه داده (بخش اول- اصول DB)

ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، توییتر، اینستاگرام، سروش همراهی کنید.

منبع خبر: فیسیت


0 نظر درباره‌ی این پست نوشته شده است.

ثبت نظر