ترفندها و کاربردها

تیک آبی واتساپ

چگونه تیک های آبی روی واتس اپ که نشان گر خوانده شدن یک پیام است غیر فعال کنیم.

اگر تیک های آبی واتس اپ برای شما آزار دهنده است و می خواهید حریم شخصی خود را حفظ کنید و کسی متوجه نشود که پیام آن ها را خوانده اید می توانید آن را غیر فعال کنید.