ویدیوها

ویروس کرونا

راه‌های پیشگیری از بیماری کرونا؛ با نگاهی تکنولوژیک

بیماری کرونا این روزها داغ‌ترین اخبار در سراسر دنیاست که متاسفانه پای این بیماری به ایران هم باز شده است. اما راه‌های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در حوزه تکنولوژی باید به چه مسائلی توجه کنیم؟