اخبار و مقالات

دولت الکترونیک.jpg

اختصاص 5000 میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک در سال ۱۴۰۰

چند روز پیش لایح بودجه سال 1400 ب سقف 2400 هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شده است که در آن وزارت ارتباطات مبلغ 5 هزار میلیارد ریال را برای تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک در نظر گرفته است.