اخبار و مقالات

Untitled-1.jpg

اینستاگرام به ابزارهای جدیدی برای افزایش درآمد تولیدکنندگان محتوا مجهز می‌شود

اینستاگرام این روزها در حال کار روی قابلیتی است تا بتواند با این ویژگی به تولیدکنندگان محتوا کمک کند که بتوانند درآمد‌زایی خود را افزایش دهند. این پلتفرم قرار است ابزارهای جدیدی را در اختیار کاربران قرار دهد تا با رسیدن به اهداف مدنظر این شرکت امکان کسب درآمد را فراهم کند.