دستگاه Dell VDI برای سازمان های کوچک

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دستگاه Dell VDI برایSMBs (موسسات کوچک و متوسط)باCitrix جدید و Microsoft wyseDell دستگاهی ساده با سایز متوسط است که با دو برنامه جدید، یکی برای محیط Citrix و دیگری برای مایکروسافت طراحی شده است. هفته گذشته برای Microsoft vWork Spaceدستگاه جدیدی در سالن کنفرانس مایکروسافت رونمایی شد. امروز Dellخبر از بروز رسانیDell wyse Manager (WDM) وFoglight برای نرم افزار Virtualizationرا می دهد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید