تکنولوژی و فناوری

kif.JPG

کارشناس شبکه افق: رئیس‌جمهور آمریکا کیفی دارد که می‌تواند در لحظه با آن اینترنت را قطع کند

کارشناس مهمان برنامه فرامتن از شبکه افق در بخشی از گفت‌وگوی خبری در این برنامه اعلام کرد رفع تحریم‌های اینترنتی علیه ای…

بیشتر بخوانید