کشف بزرگترین سیاره ای که به دور دو خورشید میگردد

کشف بزرگترین سیاره ای که به دور دو خورشید میگردد

سیاره ای که با نام Kepler-1647b شناسایی و نام گذاری شده است اخیرا توسط دانشمندان ناسا کشف شده و به بزرگی سیاره مشتری است با این تفاوت که از دو خورشید گرما میگیرد.

به گزارش تابناک: سیاره ای که با نام Kepler-1647b شناسایی و نام گذاری شده است اخیرا توسط دانشمندان ناسا کشف شده و به بزرگی سیاره مشتری است با این تفاوت که از دو خورشید گرما میگیرد.

به گزارش «تابناک» موضوع سیاره هایی که به دور دو ستاره یا خورشید میگردند موضوع چندان جدیدی نیست و دانشمندان این گونه از سیارات را از سال 1993 شناسایی کرده و در مورد آنها تحقیقات میکنند. اما تا کنون هیچ سیاره ای به بزرگی Kepler-1647b ک همزمان به دور دو ستاره بچرخد دیده نشده بود.
کشف بزرگترین سیاره ای که به دور دو خورشید میگردد

دانشمندان ناسا موفق شده اند این سیاره را که گفته میشود به بزرگی سیاره مشتری است با استفاده از تلسکوپ کپلر شناسایی کنند. این غول بزرگ گازی 4.4 میلیارد سال عمر دارد و در مداری به طول 1107 روز به دور دو ستاره خود میچرخد. البته مدار گردشی این سیاره هنوز بسیار کوتاه تر از سیاره مشتری است که 12 سال گردش آن به دور خورشید به طول می انجامد.

بدون هیچ تعجبی، دانشمندان شک دارند که اساسا بر روی این سیاره هیچ حیاتی وجود داشته باشد و البته این احتمال وجود دارد که یک قمر به دور آن بچرخد. هرچند شانس پیدا کردن سیاره ای که به اندازه زمین قابل سکونت باشد بسیار اندک است، اما اکنون دانشمندان ناسا در جستجوی خود برای یک چنین سیاره ای به پیچیدگی ها و عجایب جالب توجهی مانند این نیز برخورد میکنند.

 

0 نظر درباره‌ی این پست نوشته شده است.

ثبت نظر